האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

קטגוריות

ארועים שיחות שיעורים וחוברות בנושאים שונים

שיעורים

וידאו וקבצי MP3 של שיעורים בתורת האר"י והרש"ש

בשבח הצדיקים

שיחות שנמסרו בשבח
ומעלת הצדיקים

עלונים

ריכוז כל עלוני השבת להורדה

תפילות ואירועים

וידאו ותמונות מתפילות
וארועים

חוברות

חוברות שהוצאו לאור ע"י מכון
פרדס נסים

וידאו על הרב

תיאור פועלו ומסע חייו של הרב

מועדי השנה

שיחות הכנה ובאור
למועדי השנה

עצרות תפילה

עצרות תפילה לרפואת מו"ר,
ההלויה, הספדים ועצרות הזיכרון

כל קבצי השמע

קבצי שמע לצורך חיפוש, ההזנה והורדה

שיעורים

וידאו וקבצי MP3 של שיעורים בתורת האר"י והרש"ש

חוברות

חוברות שהוצאו לאור ע"י מכון
פרדס נסים

בשבח הצדיקים

שיחות שנמסרו בשבח
ומעלת הצדיקים

עלונים

ריכוז כל עלוני השבת להורדה

תפילות ואירועים

וידאו ותמונות מתפילות
וארועים

מועדי השנה

שיחות הכנה ובאור
למועדי השנה

עצרות תפילה

עצרות תפילה לרפואת מו"ר,
ההלויה, הספדים ועצרות הזיכרון

כל קבצי השמע

קבצי שמע לצורך חיפוש, ההזנה והורדה

וידאו על הרב

תיאור פועלו ומסע חייו של הרב