האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

מפת הגעה לציון

ציון מו"ר זצוק"ל נמצא בבית החיים
בני ברק – חלקת ויז'ניץ.
להורדת חוברת עליה ולימוד על ציון הרב