האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

תוקע בשופר בסליחות
אלול תש"ע

תקיעת שופר בסליחות באשמורת הבוקר אלול תש"ע בכולל הוראה של מוסדות התורה בית-אל בני ברק ע"י ראש המוסדות מו"ר הגה"צ הרב נסים פרץ זצוק"ל.
 

צולם בכולל הוראה של מוסדות התורה בית-אל
בני ברק ע"י רפאל רחמים.