האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

סעודת פורים תשע"א - עד דלא ידע

סעודת פורים תשע"א
עד דלא ידע

במוצאי יום הפורים שאלתי את הרב אם הוא מרשה לי לפרסם את הקלטת הוידאו או רק קטעים מסויימים בלבד או אם הוא רוצה לראות את הוידאו לפני הפירסום. החשש שלי היה שמא יעז מישהו שאינו מכיר ויודע מי הוא מו"ר זצוק"ל להרהר בליבו שאולי היה בסעודה זו משהו שאינו לשם שמים גמור ויחטא חטאה גדולה ח"ו. אך מו"ר אמר לי מיד ללא שום שהיות שיש רשות לפרסם את הכל ואין חשש.
 

צילום ועריכה – רפאל רחמים.