האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

בשבח הצדיקים

שיחות שנמסרו בשבח ומעלת הצדיקים

רבי מרדכי שרעבי זצוק"ל

רבי מרדכי שרעבי זצוק"ל מו"ר זצוק"ל מספר על הנהגותיו וגדולתו של מורו ורבו הרב מרדכי שרעבי זצוק"ל במסגרת שיעור בספר "דעת אלקים" שנמסר בארה"ב בשנת

קרא עוד