האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

קבלת עול מלכות שמים בסליחות אלול תשע"א

קבלת עול מלכות שמים בסליחות שנאמרו באשמורת הבוקר באלול תשע"א. בנו של מו"ר זיע"א – רב הקהילה הרב אברהם ישראל פרץ שליט"א.
 

צולם בבית המדרש של מוסדות התורה בית-אל בני ברק ע"י רפאל רחמים.