האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

מערכת ראש השנה עד שמחת תורה

שיעור בנושא תיקון ספירת הגבורה דפרצוף הזמנים הנתקנת מראש השנה ועד שמחת תורה. כולל הקדמה ארוכה בנושא מהות התיקון המוטל על האדם ובאור ענין פרצוף הימים ופרצוף הזמנים.
הרב מתיחס בשיעור גם לטבלה הנמצאת בעמוד ג'  בחוברת "לקט כוונות ליום הכיפורים" אשר ניתן לצפות בה וגם להורידה בקישור זה.
 
צולם בבית המדרש של מוסדות התורה בית-אל בני ברק ע"י ירון בר-לב, ערב יום הכיפורים תשע"ב. עריכה רפאל רחמים.