האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

סוד שלהבות חנוכה

שיעור בנושא כוונות השלהבות של נרות חנוכה.
השיעור נמסר בליל נר שביעי של חנוכה תשע"ב. 
 
צולם בבית מו"ר זצוק"ל ע"י הרב חייא בן חמו שליט"א. עריכה ע"י רפאל רחמים.