האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

תענית דיבור העולמית ותפילת הסנגוריה תשע"א

מעט מראות מתענית הדיבור האחרונה שבה השתתף הרב זצוק"ל בשנת תשע"א ותפילת הסנגוריה לכמהר"ר יצחק אלפייה זצוק"ל אותה אומר הרב ברגש רב מול ארון הקודש הפתוח ומוסיף משלו.
 
צולם בבית המדרש של מוסדות התורה בית-אל
בני ברק ע"י רפאל רחמים.