האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

עצרות תפילה לרפואת מו"ר

עצרות תפילה לרפואת מו"ר, ההלויה, הספדים ועצרות הזיכרון