האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

תיקוני שובבי"ם

הסבר על ימי השובבי"ם וסדר התיקונים הנהוג בק"ק בית א-ל בני ברק