האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

מוסר הרש"ש קודם תקיעת שופר

שיעור בדרשת המוסר של רבנו הרש"ש זיע"א שנאמרה קודם תקיעת השופר ביום ראש השנה בקהילת החסידים המקובלים בית-אל בירושלים ואשר הובאה בספר "עבודת הקודש" להגאון החיד"א.

לעילוי נשמת רבי רפאל רוסו בן שרה זצ"ל, ת.נ.צ.ב.ה.
הוקלט בבית המדרש של מוסדות התורה בית-אל בני ברק בכ"ב אלול תשע"א ע"י הרב מאיר פולק. אלול תשע"א.