האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

ביקור בקברות צדיקים בל"ג לעומר תשנ"ז

ביקור בקברות צדיקים: רבי עקיבא, הרמח"ל, רבי יהודה בר עלאי והרשב"י ביום ל"ג לעומר תשנ"ז עם מו"ר הגה"צ הרב נסים פרץ זצוק"ל ראש מוסדות התורה בית א-ל בני ברק.
 

צילום ועריכה – רפאל רחמים.