האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

סרטוני וידאו על הרב ופועלו

המסע המדהים לרומניה
ללא גבולות - המקובל רבי ניסים פרץ זצ"ל

חייו של הרב ניסים פרץ