האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

פרשת האזינו - ותשמע הארץ

פרשת האזינו
ותשמע הארץ

איך מתחזקים לקראת ראש השנה ומשליטים את הנשמה על הגוף. מי גורם את כל הרע העולם ואיך מונעים זאת. איזה כח השפעה עצום יש ליהודי על כל מה שקורה בעולם בזכות הבחירה החופשית שלו.
צולם בבית המדרש של מוסדות התורה בית-אל בני ברק בשנת תשע"א 
ע"י ר' יוחנן באנון ע"ה – חיים על פי הזוהר

ותשמע הארץ

רציתי לאחל לכל השומעים שנה טובה ומבורכת בכל מכל כל, שנת גאולה וישועה, שנה שיתרפאו החולים, ויתפקדו בבנים זכרים כל חשוכי בנים, גם אלה שיש להם יתרבו – פריה ורביה, בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצוות, וזיווגים הגונים לכל בני ובנות ישראל, וישרה השם שכינתו בבתי ישראל, ואהבה ואחווה ושלום וריעות, וישפיע השם שפע פרנסה טובה, בני חיי ומזוני, בני סמיכי, חיי אריכי, ומזוני רוויחי, בריות גופא, נהורא מעליא, והעיקר שבעיקרים – שנזכה לגאולה שלימה! ולכן, תכף לברכה אני אגיד איזה מילה אחת של תורה.

"הַאֲזִינוּ הַשָּׁמַיִם וַאֲדַבֵּרָה, וְתִשְׁמַע הָאָרֶץ אִמְרֵי פִי"[1], תסתכלו ברש"י ובמפרשים שמשווים למה משה רבינו אמר קודם את השמים ואח"כ את הארץ, ואילו הנביא ישעיהו אומר הפוך – "שִׁמְעוּ שָׁמַיִם וְהַאֲזִינִי אֶרֶץ"[2]. יש לזה כל מיני פרושים נפלאים ועצומים.

אבל יש פרוש גדול מאד, "האזינו השמים" – משה רבינו מצוה לשמים שיאזינו, ואילו לארץ אומר לה – את, כן תרצי, לא תרצי, את חייבת לשמוע, "ותשמע הארץ!". הוא לא מצווה לארץ, אבל לשמים הוא אומר "האזינו".

רמז השמים, "יִקְרָא אֶל הַשָּׁמַיִם מֵעָל"[3] – זו הנשמה. "וְאֶל הָאָרֶץ"[4] – זה הגוף. הפסוק בא לרמוז לנו, שאם אתה תדע לקרוא לנשמה ולתקן אותה, לקרב אותה לבורא יתברך, ולהחדיר בה את האור של הקב"ה, אור האין סוף עם הנרנח"י, לתקן אותה תיקון שלם, כשהיא תכנס לגוף – הגוף כבר "ותשמע הארץ", הגוף ממילא ילך אחריה וירדוף אחריה כמו צל, הוא טפל, לא צריכים לדבר איתו. אם אתה תתחיל לדבר עם הגוף – הוא לא יתן לך לזוז. תעזוב אותו, דבר עם הנשמה, דבר עם הקב"ה והגוף יימס אחרי הנשמה.

וזה הרמז לימים הנוראים, הימים הנוראים האלה שאנחנו נמצאים לפניהם הם כמו שמים. הם כמו שמים! זה מעשה שמים! אנחנו עושים משהו? אנחנו רק נפעלים! אם בימים האלה "האזינו השמים ואדברה" – אז כל השנה אתה לא צריך כלום, "ותשמע הארץ אמרי פי", כל השנה אתה במנוחה, הכל ילך לך לטובה.

בואו כל אחד מאיתנו יתפוס את עצמו בידים. לא נשאר לנו הרבה לראש השנה, אנחנו נכנסים לשנה חדשה, לעשרת ימי תשובה, אז כל אחד ואחד יתפוס את עצמו בראש, בראש שהוא השמים, ראש השנה. "ותשמע הארץ" – כל השנה יהיה לך מנוחה. כי ראש השנה הוא זמן שבו אנחנו ממתקים את כל הדין, בו אנחנו עוקרים ומערבבים את השטן, ובו אנחנו שותלים את הקדושה וממשיכים את המוחין, ממשיכים עלינו וממליכים עלינו את הקב"ה.

אם אנחנו נצליח ביום הזה לעשות את השלושה דברים האלו (למתק את הדין, להמשיך את המוחין, להמליך את הקב"ה) בשורש, שהוא הראש – אחר כך כל הגוף וכל הבריאה וכל השנה, הכל ילך למישרין, השנה תהיה מתוקה.

אנחנו חושבים, מי עושה רע בעולם? הפלסטינאים, החמאס, הג'יהאד, האירנים, הסורים, אל קעידה, כל המרעין בישין האלה הם כלום! זה בובות, הכל בובות, לב מלכים ושרים ביד השם, זה שום דבר.

היהודי הכי פשוט שבעולם כשהוא עושה עבירה – הוא עושה את כל הרע. (מה שהרשעים האלה עושים לנו) זה התוצאות. לכן עכשיו כשאנחנו נמצאים לקראת ראש השנה, אם באמת אנחנו רוצים לקבוע, רוצים להפוך את השנה לטובה – בידך לחזור בתשובה, לעזוב את העברות. לקחת את התורה, לקחת את המצוות, ומכיוון שאתה עולם קטן, העולם הקטן תופס את כל העולם הגדול. אם אתה משנה דרך ועושה את עצמך יותר טוב, אתה מביא לך ולעולם שנה יותר טובה. ממתק את הכל. הכל ביד השם והכל ביד היהודי, שיש לו בחירה.

בואו תראו איזה פלא שהיה השבוע הזה באומות המאוחדת (או"ם), כל העולם כבר התכונן שמכריזים (על מדינה פלסטינאית ח"ו), וכבר מתכוננים פה, מי יודע מה יהיה, מה לא יהיה. אם היו נותנים אפילו לראש ממשלת ישראל, לא היה מדבר כמו שדיבר אותו גוי. אח"כ הוא התחרט על מה שדיבר. כי זה לא הוא דיבר, הרי לב מלכים ושרים ביד השם[5].

בוא תראה, כשהקב"ה אוהב את ישראל, מי יודע אילו אנשים עשו תשובה ברגע האחרון ואמרו סליחות יותר בכוונה – הכל מתהפך, כל העולם זה כלום! זה הכל תוצאות! אנחנו צריכים לדעת – העולם הקטן של יהודי אחד, וכל שכן עוד יהודי, ועוד יהודי, מפוצץ את העולם הגדול ומכשיר אותו לקבל אור של הקב"ה, ועושה את העולם ליותר טוב.

אנחנו נמצאים לפני שנה שהיא קובעת את הגאולה. בואו אחי, בואו רעי, כל אחד ישנס מותניו להחזיר עטרה ליושנה, עטרת התורה, להרים את קרן התורה, ללמוד תורה, לקיים מצוות, להתפלל בכוונה, לבקש רחמים מהשם. והשם ירחם עלינו ויחמול על ארצו, וישלח גואל צדק במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. 

[1] דברים ל"ב א'

[2] ישעיהו א' ב'

[3] תהלים נ' ד'

[4] שם

[5] הרב מתיחס לנאומו הפרו-ישראלי של נשיא ארה"ב אובמה באו"ם בכ"ב אלול תשע"א, לאור הכוונה שהיתה לקיים הצבעה על הכרה במדינה פלסטינאית וצירופה כחברה מלאה באו"ם