האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

פרשת כי תבוא
הכנה לראש השנה

לשם מה קוראים את פרשת כי תבוא בה יש צ"ח קללות לפני ראש השנה. באיזה אופן יתכונן האדם לקראת יום הדין – ראש השנה. מדוע מועילה התשובה והדין שעושה האדם לעצמו לפני ראש השנה, לרכך ולהחליש את הדין הנעשה עימו בראש השנה.
צולם בבית המדרש של מוסדות התורה בית-אל בני ברק בשנת תשע"א ע"י רפאל רחמים.

הכנה לראש השנה

פרשת השבוע – פרשת 'כי תבוא', פרשת הצ"ח קללות, פרשת התוכחה. תיקנו לנו חכמים לקרוא את פרשת 'כי תבוא' לפני ראש השנה[1], וההלכה אומרת שמנהגנו שאחד עולה לקרוא את כל הקללות[2], לא מפסיקים. אם מפסיקים באמצע אז מאבדים את ההרתעה. אם קוראים את זה כמה עולים קטע ועוד קטע, בינתיים לא מרגישים בעוצמה של זה, ואין הרתעה[3]. אם המטרה היא הרתעה, אז צריך לקרוא את כל התוכחות בבת אחת, ואז נכנסת באדם בבת אחת יראה גדולה מאוד. לקראת ראש השנה אנחנו חייבים לקבל את יראת השם, יראת הדין, יראת העונש, יראת המעשים. כשאדם יקרא בבת אחת את כל העונשים שיכולים להיות לבן אדם אם הוא עובר על רצונו של השם יתברך, אז ימאס בחטאים ועוונות ולא ירצה להכנס לאש שורפת. כלומר כאשר אדם בודק אם יש לו אולי את המעשים שכתובים בפרשה, ורואה את שהעונש שמגיע לו עליהם – אז פועלת עליו ההרתעה.

יש חשיבות גדולה מאוד לעשות תשובה לפני ראש השנה. כמו החשיבות והמעלה של אדם בריא שעושה תשובה לעומת אדם חולה שעושה תשובה. כאשר אדם חולה עושה תשובה זה בסדר, כל תשובה מתקבלת, אבל בערבון מוגבל. אומרים לו אדוני, עכשיו אתה עושה תשובה? אחרי שנכנסת לתוך החולשה והמחלה ואתה כבר זקן ולא יכול לחטוא? הפסוק אומר "אַשְׁרֵי אִישׁ יָרֵא אֶת ה'"[4] והוא כבר לא איש שעודו בכוחו[5]. אם לפני שדנים את האדם ולפני שהוא יודע מה יהיה גזר הדין הוא עושה תשובה – זה בריא. הוא יודע שעכשיו הולך להיות דין, והוא עושה לעצמו דין, עושה תשובה. עושה חשבון הנפש. אז זו תשובה בריאה, תשובה חשובה מאוד. אז ממילא כשבא הדין, מוצא אותו מוכן לדין. אז הדין עובר אצלו חלק, הוא כבר היה מוכן לדבר הזה. אבל חס ושלום אם אדם לא עשה תשובה לפני השופר, לפני הדין, אז כשבא הדין הוא מוצא אותו לא מוכן ואז הוא עושה לו את הדין. הוא נוסר אותו, הוא נכנס בתוכו. ומתי נעשה הדין? הדין נעשה בתפילה ובשופר. סדרי התפילות של ראש השנה וסדרי השופרות הם הסדרים שדנים אותנו. זה מה שעושה את הדין.

אז כשאדם זוכה כמו שאומרים, לפתוח את כל הסתימות של הצינורות הפנימיים הרוחניים של הנשמה והגוף, והמידות שלו, אז כאשר באים המים האדירים האלה של התפילות והשופרות הם מיד מוצאים את הכל פתוח, והם יורדים ומשפיעים ולא מוציאים שום תקלה. אבל אם יש לאדם סתימה והם נכנסים – אז זה הדין.

לכן צריך מאוד לייקר את הענין עשית תשובה לפני ראש השנה, זה דבר חשוב מאוד. מי שעושה תשובה לפני ראש השנה לא עושה תשובה רק בשביל עצמו, הוא עושה תשובה בשביל כלל ישראל. כמו שמספר המדרש על מדינה שמרדה במלך, ושלח לה התראות ולא שמעה. בסופו של דבר יצא עם הצבא להכניע אותה. בתחילה היו משלמים לו מס כל שנה סכום גדול. ועכשיו כבר כמה שנים לא משלמים כלום, אז משתלם לו לקחת את הצבא ולראות מה קורה כדי שיעלו לו מס. כאשר הגיע למרחק גדול מהעיר, אנשים עוד לא מרגישים שהמלך מגיע, הם חיים כרגיל. אבל גדולי האומה, גדולי המדינה, הבינו שהמלך בדרך, ואוי ואבוי אם נחכה שיבוא לפה. מה עשו? לבשו לבן, והכינו כרזות מיוחדות שכתוב בם יחי אדוננו המלך, ויצאו ברכיבה מהעיר להקביל את פני המלך. פתאום המלך רואה קבוצה של אנשים לבושי לבן, שיורדים מהסוסים שלהם, נכנעים ומכריזים יחי אדוננו המלך, אנחנו שלך, אנחנו עבדיך. אל תחשוב שמרדנו בך, פשוט אין לנו כסף. עברו עלינו שנים על גבי שנים של בצורת, האדמה לא גידלה כלום, אנחנו עניים, רעבים ללחם. לא היה לנו אפילו מה לאכול, איך נשלח לך? ממה נשלח לך? אנחנו אוהבים אותך ושמחים בך.

כאשר המלך שמע את זה אז קודם כל הוריד את הנשק, אין טעם עכשיו להילחם. ירד לו המתח, איך שלא יהיה, גם האיש החזק כשהוא נלחם, הוא חושש שהחלש יתן לו מכה. בכל זאת זה מלחמה. ופה כבר הוא נרגע ואמר להם, בזכותכם שבישרתם לי את הבשורה הזו, ואתם לא נלחמים ולא מורדים בי, אז שליש מכל החובות שאתם חייבים לי אני מוריד. 

כשהגיע סמוך לעיר, כל האנשים הבריאים שיכולים ללכת יצאו לקראתו ואמרו לו גם כן את כל הדברים האלה, ולבשו בגדים מיוחדים לכבד את המלך. המלך התפעל ואמר להם, בזכותכם, אני מוריד שליש נוסף מהחובות.

כשנכנס לתוך העיר, אפילו החולים מבתי חולים יצאו על כסא גלגלים. חתן מחדרו וכלה מחופתה, זקנים שלא יכלו לצאת, כולם יצאו לרחובות העיר והכינו דגלים. היכן שהמלך עובר, כולם צועקים, כולם משתחווים ואומרים, אדוננו, לא במרד ולא במעל, זה היה באמת בגלל העניות. כאשר ראה את המצב שלהם אמר, בני אהובי, כל כך אתם סובלים? לא רק שאני מוחק לכם את השליש האחרון של החובות, אני גם אתן לכם עוד שליש משלי, כדי שיהיה לכם במה לפתוח את השנה החדשה.

אז כך גם הקב"ה. אלה שעושים תשובה לפני השופר, אלה שיודעים מה יהיה בשופר, יודעים מה יהיה בראש השנה, והם יוצאים לקראת המלך, לפני הקב"ה, אז הוא מוחל בזכותם שליש לכל ישראל. לא רק שהאדם הזה הוא בריא, והתשובה שלו מועילה בשבילו, אלא היא מועילה בשביל כל עם ישראל. אחר כך בראש השנה כשתוקעים בשופר כולם ממילא מתעוררים. וכשמגיע יום כפורים אפילו החולים, אפילו בן אדם שלא חושב על כלום, ביום הכיפורים הוא זורק את כל ובא לבית הכנסת. ואז נמחל הכל.

מסופר גם משל על בן של מלך, שהיה בן יחיד. והמלך והמלכה פינקו אותו יותר מדי. לא משנה מי הוא יהיה, מה הוא יהיה, אם מפנקים אותו – מקלקלים אותו. אז הבן הזה יצא פרא אדם. כל זמן שזה היה בתוך הבית, אז האבא ואמא שתקו, מה יעשו, זה הבן שלהם. אבל כשהוא כבר גדל יותר ועשה את זה גם בפני שרים, בפני אנשי המלוכה, אז דנו אותו. בהתחלה, דנו אותו, כמו שהיום אומרים בתור קטין. מה עושים לו? הסתכלות, פסיכולוג, קצינת מבחן. בסוף הצמידו לו פדגוג, שהיה ידיד המלך, לחנך את בן המלך. הוציאו אותו מהארמון ושמו אותו באיזה מקום. נתנו לפדגוג משכורת לקנות לבן המלך אוכל, לחנך ולהכשיר אותו.

לאחר זמן המלך התחיל להתגעגע. לבן לא היה איכפת, אבל המלך רצה לראות את הבן. לקח איתו את המלכה והלכו לבקר אותו. כאשר ראה אותם הבן קם והתחצף אליהם חוצפה גדולה מאד. אמר המלך לפדגוג, אני יוצא מפה, לא רוצה לראות את זה. אתה קח את האבן הזו שמונחת על ידך, וזרוק אותה על הראש של הבן שלי. בקיצור תגמור איתו את הסיפור. יותר אני לא רוצה לראות אותו. המלך היה בטוח שהפדגוג ימלא את מצוותו. מלך לא חושב לרגע שמישהו לא עושה את מה שהמלך אומר לו.

עברו הרבה שנים, והמלך שהיה בידידות עם הפדגוג הלך לבקר אותו. לא בשביל לראות את הבן, הוא חשב שהבן כבר לא נמצא. ומה הוא רואה? הוא רואה את הבן. אמר המלך לפדגוג, אוי ואבוי אתה התחייבת מיתה. אחת דתך להיתלות, לא עשית מה שהמלך אומר? השארת את הבן בחיים? אמר לו הפדגוג, אדוני המלך תעשה לי מה שאתה רוצה, אתה המלך, אבל אולי תחכה. תבדוק עכשיו את הבן. ותראה איזה תכשיט עשיתי לך. ראה המלך את הבן ואמר לפדגוג אתה צודק, אבל מיתה אתה חייב. זה לא משנה. אתה באמת שינית אותו משחור ללבן. הוא מחונך ומשכיל והכל בסדר. אבל עדיין אתה חייב מיתה מכיון שלא קיימת את דברי. אמר לו הפדגוג אדוני המלך, אני עשיתי בדיוק מה שאמרת לי, לקחתי את האבן, שברתי אותה לחתיכות קטנות, וכל יום זרקתי עליו קצת. בסופו של דבר כל האבן נזרקה על הראש שלו. עשיתי בדיוק מה שאמרת. אז יש לך בן חי, ובן מחונך וכל האבן נזרקה על הראש שלו. 

פה, בפרשת 'כי תבוא', יש את כל האבן. אבל הקב"ה מרחם על עמו ישראל ומפורר את האבן. כל יום יש משהו אחר, פה הפלשתינאים, פה תורכיה, פה איראן, אין לנו כבר כוחות. עוד אבן ועוד אבן ולאט לאט הקב"ה מכפר לנו על החטאים והעוונות.

עוד משל אחד המובא בשם ה'חפץ חיים' והענין יהיה מושלם. היה מלך שגם שלח את הבן לגלות להרבה שנים, גלות רחוקה מאוד. לימים, המלך רצה לראות את הבן שלו והלך לבקר באותו הכפר שבו הבן נמצא. כל בני הכפר עמדו בתור לבוא אל המלך ולבקש ממנו משהו ואמרו גם לבן המלך שילך. בן המלך הפך בינתיים לשוליה של איכר. חורש, עובד עבודה קשה מבוקר עד ערב. והמלך מחכה בינתיים, מתי הבן יבוא. אולי הוא יגיד אבא תחזיר אותי הביתה, ונגמר הסיפור. כבר עברו הרבה שנים והוא קיבל את עונשו. מספיק.

כאשר הגיע תורו של בן המלך, אמר לו אדוני המלך, האיכר הזה שאני עובד אצלו, הוא משעבד אותי מצאת החמה עד צאת הנשמה. ובסך הכל הוא נותן לי שני תפוחי אדמה, אמנם הם גדולים אבל זה לא מספיק לי. אני עובד עבודה פיזית קשה מאוד, אנא ממך תבקש ממנו שיעביד אותי פחות שעות וגם יתן לי ארבעה תפוחי אדמה. אמר לו המלך, טפשא, תפוחי אדמה אתה רוצה? תגיד אבא, תחזיר אותי לארמון, כלום חסר משהו בבית המלך? רק תפוחי אדמה תקבל? תקבל את כל המלוכה, תקבל את הכל.

גם אנחנו באים בראש השנה, עד שבאים כבר, אז מה אנחנו כבר מבקשים? אבא, תן לי קצת פרנסה, כתבנו בספר פרנסה טובה, תן לי בני, חיי, הב לן, הב, הב, הב, אנחנו מבקשים דברים גשמיים! תבקש שהמלך יחזיר אותך הביתה! יחזור למלכותו, יחזיר לנו את בית המקדש, יביא את המשיח. ואז תקבל כבר את הכל, זו בקשה שכוללת הכל. צריך לבקש את הישועה ואת הגאולה. אז עכשיו אני מבקש ממנו, אבא, די, תחזיר אותנו.

ואנחנו באמת זקוקים לשנה הזאת בע"ה, שתהיה שנת גאולה וישועה. הקב"ה לפני ראש השנה מכוון אותנו על מה להתפלל. רואים תופעות מאוד מאוד מוזרות. מה קורה בקליפת ישמעאל, איזה פלא עצום. איך בכל מדינה ומדינה זרקו את השלטון שלהם. תדעו, ישמעאל, אין אצלם דמוקרטיה, שטויות, דמוקרטיה לא משחקת אצלם. מי שהורג בהם – שולט, הם אוהבים את מי שהורג בהם ושולט בהם. הם לא יכולים לחיות בדמוקרטיה. אם יקום מישהו אחר – גם הוא יהיה דיקטטור. בלי זה הוא לא יכול, אחרת אי אפשר לשלוט עליהם. את זה, אמריקה לא מבינה וגם ישראל לא מבינה. אין להם תקנה. אז טוב, הם התקוממו, בסוף יקום מישהו אחר וזה יהיה אותו דבר. יבנה את הארמונות החדשים שלו, ויתפוס אותם. זה מה שטוב להם, אין משהו אחר טוב. טוב עכשיו נפל פה שליט אחד, מי יודע מי יקום במקומו? במצרים הוא[6] עוד תפס אותם חזק. כל האחים המוסלמים האלה, שחט בהם הרבה ושלט בהם ועשה שקט גם לישראל, גם לארץ שלו. ועכשיו, ראיתם מה היה? כפסע בין אנשי השגרירות שלנו לבין המוות. היו יכולים… השם ירחם, לעשות בהם לינץ'. גם בתורכיה קם אחד[7]… לב מלכים ביד השם. הקב"ה רק עושה כמו רעש, רעש מסביב. אבל כל זה, זה רק הסתרה.

הרשע הגדול, אתם יודע מאיפה תבוא הצרה הגדולה? שלא תבוא! זה אירן. בינתיים יש שקט, אבל שם הם עובדים מתחת לפני השטח. הם מפעילים את כל מה שקורה, גם נגד האחים שלהם. מה שקורה פה, ומה שקורה פה, זה הכל האירנים, הם פועלים מתחת לפני השטח.

השם ירחם, השם ירחם, אני אומר, גם בלי מלחמה. איך הם נצחו?[8] במלחמה? לא. באו מיליונים. אם יכנסו מליון מפה, מליון מפה, רק ברגליים, בלי נשק, יגידו הולכים לפלשתין. אנחנו יכולים להרוג בהם והעולם ישתוק? מה נעשה? את כל זה הקב"ה עושה בשביל לעורר אותנו, אבל זה לא רחוק. אנחנו נמצאים כפסע בפני משהו שאי אפשר להשתלט עליו.

לכן אנחנו צריכים השנה הזו, לצעוק אל השם. אנחנו צריכים משיח בן יוסף, משיח בן דוד. אין פתרון מדיני, לא שייך. מה יעשו? קמפ דייויד? אנחנו צריכים גאולה! אין פתרון איתם, שום דבר. הפתרון היה טוב אם אז בששת הימים היו עושים משטר חזק בצורה מיוחדת, אבל גם אז העולם היה מתעורר נגדנו. אין, אנחנו מחכים למלך המשיח והקב"ה. במי זה תלוי? בו ובנו. בו בתור מבצע, כי אנחנו לא יכולים לבצע שום דבר. מה אנחנו יכולים לעשות? נניח נניח ונניח שנגיד שהצבא שלנו הוא הצבא הכי מובחר בעולם. כמה אתה יכול להרוג אנשים שבאים? אם הם באים עם נשק אתה יכול לעשות משהו, אבל מה אתה יכול לעשות נגד תופעה הזו שמתחדשת. אז רק הוא יכול. ואנחנו מתפללים. אנחנו צריכים להתפלל, אתערותא דלתתא אתער אתערותא דלעילא. "צִיּוֹן הִיא דֹּרֵשׁ אֵין לָהּ"[9] – מכלל דבעי דרישה[10]. צריכים לדרוש את ציון, לדרוש את ירושלים, לדרוש את המשיח, לדרוש את הגאולה. "לְמַעֲנִי לְמַעֲנִי אֶעֱשֶׂה"[11]. להגיד לקב"ה אנחנו לא יודעים את החשבונות שלך. אם אנחנו לא ראויים – אתה ראוי. אתה ראוי לכתר מלכות. הנה בראש השנה אתה מלך, אנחנו צריכים מלך כל השנה. רוצים מלך כל השנה. זה התפקיד של מלך המשיח, להמליך את הקב"ה על עם ישראל. וממילא על כל האומות.

ברגע שעם ישראל יגיע למדרגה העליונה שלו, אז כל האומות "יֵעָשׂוּ כֻלָּם אֲגֻדָּה אֶחָת"[12]. אומר הרמח"ל[13], מה זה וְיֵעָשׂוּ כֻלָּם אֲגֻדָּה אֶחָת? – לאומות העולם אין אפשרות להיות אגודה אחת, הם רשות הרבים, הם קליפות, אין להם אחדות. האחדות נמצאת ב"וּמִי כְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל, גּוֹי אֶחָד בָּאָרֶץ"[14] מתוך שהשם אחד – עם ישראל הוא אחד. אבל איך הגוים יכולים להיות אחד? וְיֵעָשׂוּ, לא יַעֲשׂוּ. וְיֵעָשׂוּ אגודה אחת – ע"י שיכירו בגדולתם של ישראל ויתחברו אליהם, אז הם יהיו גם כן אחד. דרך ההתחברות שלהם לעם ישראל, יכירו את הענין, את השם שבא להם דרך ישראל. ואז יתקיים בנו "וְהָיוּ מְלָכִים אֹמְנַיִךְ, וְשָׂרוֹתֵיהֶם מֵינִיקֹתַיִךְ, אַפַּיִם אֶרֶץ יִשְׁתַּחֲווּ לָךְ, וַעֲפַר רַגְלַיִךְ יְלַחֵכוּ"[15]. הם יביאו חיל גוים, הם יביאו את כל כלל ישראל לארץ ישראל. הזכות שלהם תהיה להביא למשיח מתנה, אני שולח לך אלף, אני שולח לך עשרים אלף יהודים. וכל מדינה ומדינה תתפאר ביהודים שיש בה ותשלח אותם מתנה למשיח שיתן צעקה אחת ויביא את כולם. קיבוץ גלויות, כולם צריכים לבוא.

ואז יהיה… מעניין מעניין, איך העניינים יהיו, אבל זה קרוב מאוד. שיקום איש מורם מעם עם כוח אלוקי ויביא את השלום בעולם, יביא את האחדות בעולם. יביא את האור. וישראל יהיה אור לגוים. השם יעזרנו ויחדש עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה. אמן, כן יהי רצון.

 

 

 

[1] מגילה ל"א ע"ב

[2] אור"ח תכ"ח ו'

[3] עיין רש"י במגילה ל"א ע"ב, "אל תמאס: אל תעשו קוצין קוצין פסקים פסקים לשון קציצה"

[4] תהלים קי"ב א'

[5] עיין עבודה זרה י"ט ע"א: אמר רב, אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש

[6] חוסני מובארק

[7] ארדואן

[8] את השליטים שלהם בטוניס ובמצרים

[9] ירמיהו ל' י"ז

[10] ראש השנה ל' ע"א

[11] ישעיהו מ"ח י"א

[12] מתוך תפילת ראש השנה

[13] מאמר החכמה, תפילת ראש השנה

[14] דברי הימים א', י"ז כ"א

[15] ישעיהו מ"ט כ"ג