האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

פרשת וארא - תיקון משכ"ז

צולם בבית המדרש של מוסדות התורה בית-אל בני ברק בשנת תשע"ב ע"י רפאל רחמים.
 
צולם בבית המדרש של מוסדות התורה בית-אל בני ברק בשנת תשע"ב ע"י רפאל רחמים.