האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

הרב חיים כהן זצוק"ל - סוד יום הדין

שיעורו של הרב חיים כהן שליט"א ("החלבן") לקראת ראש השנה תשע"ב. 
בשיעור מבאר הרב באופן פנימי ועמוק, על דרך הסוד, ובאופן המובן גם על-פי הפשט, מדוע ראש השנה הוא יום דין ולא יום חסד. שהרי החסד קודם תמיד לדין, וכמו כן ראוי היה לפתוח את השנה בחסד שהרי הסיבה הראשונית לבריאת העולם היא רצונו יתברך להיטיב.
על תוכנו של השיעור אמר הרב ניסים פרץ שליט"א: "אני אומר לכם שיש פה דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, יש פה הגדרה אמיתית מה זה כח הדין, מה זה יצחק אבינו, וכדאי להקשיב היטב היטב לדברים ולהוריד אותם הלכה למעשה ביום ראש השנה, בעשרת ימי תשובה וביום כיפורים".
צולם בבית הכנסת של מוסדות התורה בית-אל בני ברק בשנת תשע"א
ע"י רפאל רחמים ואהרון חג'אג'.