האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

מועדי השנה

מאי חנוכה ?

מאי חנוכה ? מהו הנס העיקרי של חנוכה בגינו קבעו חז"ל את שמונת ימי החנוכה לדורות. מסירות הנפש של החשמונאים ומלחמתם נגד חילול השם. מהו

קרא עוד »