האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

עצרת תפילה לרפואת מו"ר
בעריכת הרב בניהו שמואלי

עצרת תפילה לרפואת מו"ר הגה"צ רבי נסים פרץ בן סוליקה שליט"א,
אשר נערכה ע"י הגה"צ הרב בניהו יששכר שמואלי שליט"א ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" ירושלים בג' כסלו תשע"ב.
צולם בבית הכנסת של מוסדות התורה בית-אל בני ברק.
צילום ועריכה רפאל רחמים.