האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

שחיטת כפרות
ערב יום הכיפורים

שחיטת כפרות שנערכה בערב יום הכיפורים תשע"ב לאחר הסליחות ולפני עלות השחר ע"פ כל הדקדוקים ומנהגי האר"י ע"י מו"ר עבור כל בני הקהילה וכל התורמים והמסייעים לאחזקת המוסדות.
 

צילום ועריכה רפאל רחמים.