האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

תיקוני שובבי"ם

הסבר על ימי השובבים וסדר התיקונים הנהוג על פי הרב ניסים פרץ פרדס ניסים