האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

סעודת פורים בבית הרב

הרב ניסים פרץ זצוק"ל – סעודת פורים תשס"ז

 

צולם בבית מו"ר זיע"א ע"י רפאל רחמים.