האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

חודש אלול

הוקלט ע"י אחד התלמידים בשנת תשע"א.

עוד בשיעורים

באברהם אבינו מתחילה הבריאה. אברהם בנה את האבטיפוס של היהודי בזכות הנסיונות שעמד בהם. לאחר מתן תורה הנסיון היחיד שלנו הוא בהתמדת לימוד התורה. העמידה בנסיון בחודש מרחשוון משפיעה על השנה כולה.