האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

כוונות יום הכיפורים

הסבר פשוט על כוונות יום הכיפורים על פי האר"י והרש"ש. השיעור נמסר בבית הכנסת "אחוזת אברהם" באלעד ע"י ראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק – מו"ר הגה"צ

צולם בבית הכנסת אחוזת אברהם באלעד ע"י רפאל רחמים. ו' תשרי תשע"ב.