האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

הקפות שניות בשמחת תורה תשע"ב

הקפות שניות של שמחת תורה תשע"ב בבית הכנסת של מוסדות התורה בית א-ל מיסודו של מו"ר ועטרת ראשנו הרב הצדיק המקובל הגאון רבי ניסים פרץ זצוק"ל זיע"א.
 

צולם בבית הכנסת של מוסדות התורה בית-אל בני ברק ע"י רפאל רחמים.