האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

בביקור אצל הרבי מליובאוויטש

ביקור מו"ר הרב נסים פרץ זצוק"ל ויבלחט"א הרב מרדכי שריקי שליט"א אצל כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש רבי מנחם מנדל שניאורסון זצוק"ל זיע"א. הביקור היה בשנה שהוגדרה כ"שנת בנין" בחב"ד בעקבות הוראת הרבי על בנית העתק של בית אגודת חסידי חב"ד בברוקלין הידוע כבנין 770 בכפר חב"ד. בנית הבנין החלה בשנת תשמ"ה ובנייתו הסתיימה בשנת תשמ"ו.
 

לכידה ועריכה – רפאל רחמים.