האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

סליחות לרפואת מו"ר
בהשתתפות הרב חיים עדני

סליחות ותיקון פיטום הקטורת אשר נערכו לרפואת מו"ר הגה"צ רבי נסים פרץ בן סוליקה שליט"א, ע"י תלמידו הרה"צ המקובל חכם חיים עדני שליט"א ביחד עם תלמידים נוספים של הרב בבית הכנסת של בית החולים תל השומר ובסמוך לחדרו של מו"ר בליל כ' שבט תשע"ב.
צולם בביה"ח תל השומר ע"י רפאל רחמים.