האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

הקמת המצבה ביום השבעה

הקמת המצבה ולימוד על ציונו הקדוש של מו"ר ציס"ע הגאון המקובל רבי ניסים פרץ זצוק"ל ביום השבעה ד' אדר תשע"ב, בבית החיים ויז'ניץ – בני ברק. 
צולם בבית החיים ויז'ניץ – בני ברק ע"י רפאל רחמים.
על הציון נכתב:
 פה נטמן
מורינו ורבינו עטרת ראשנו
עובד ה' מנעוריו
שקוד בתורת הנגלה
ובקי בתורת הנסתר
תפילותיו היו בהתלהבות דקדושה
ובכוונות הרש"ש והרמח"ל
ציפה לישועה כל ימיו
מסר נפשו על הקדושה
העמיד תלמידים הרבה
קירב רבים באהבה רבה לאביהם
שבשמים ורבים השיב מעוון
מל ילדי ישראל בכוונות ויחודים
הזדכך ביסורים וקיבלם באהבה
הרב הצדיק המקובל
רבי נסים פרץ זצוק"ל
בן ר' מימון וסוליקה
ראש ישיבת
"בית אל" בני ברק
יצאה נשמתו בקדושה ובטהרה
עם עלות השחר
כ"ח שבט תשע"ב
ת.נ.צ.ב.ה.