האתר להפצת תורת מו"ר צדיק יסוד עולם הגאון המקובל

הרב נסים פרץ זצוק"ל

מייסד וראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק

ברית מילה לנכד הרב אלול תשע"א

ברית מילה לנכד הרב
אלול תשע"א

ברית המילה של נכדו של מו"ר, בנו של הרב אברהם ישראל פרץ שליט"א שהיה גם המוהל. מו"ר כובד בסנדקאות. הרך הנימול נקרא על שם מו"ר. הברית נערכת ביום ז' אלול תשע"א.
 

צולם בבית הכנסת של מוסדות התורה בית-אל בני ברק ע"י רפאל רחמים.